اخبار کوتاه

پژوهش و تحقیقات

(NA) انجمن معتادان گمنام ساختار، اصول و قواعد حاكم بر آن

گرد آورندگان: محسن افلاك قزويني – مهدی پیرویسی مقدمه سلام، سلامی به گرمی روزهای گرم تیر و مرداد، روشنایی خورشید، طراوت برگ گل و سرسبزی بهار. سلامی به گرمی دستهای شما در هنگام خواندن دعای آرامش، از اینکه مورد لطف و نوازش خداوند قرار می گیرید از آن هنگام که با توجه به زیرکی بیماری، همه افراد روی لبه تیغ ...

ادامه مطلب »