اخبار کوتاه

اعلانات

خدمات مراکزحمایتی زندانهای استان قزوین

انجمن حمایت زندانیان استان قزوین فعالیتهای انجمن حمایت زندانیان: ۱-پرداخت مستمری به خانواده های بی بضاعت ۲-پرداخت کمک هزینه تحصیلی جهت فرزندان بازمانده ازتحصیل ۳-پرداخت هزینه ازدواج فرزندان زندانیان ۴-پرداخت هزینه درمان خانواده زندانیان ۵-پرداخت هزینه آموزشی فرزندان وخانواده ها ۶-پرداخت بن خرید کالا درایام خاص ۷-برگزاری نسیم مهرروز۵خرداد(روزملی حمایت ازخانواده زندانیان) ۸-برگزاری سفره های آسمانی درماه مبارک رمضان مدارک ...

ادامه مطلب »

فهرست خدمات اداره کل زندانهای استان قزوین

آموزش زندانیان (حرفه آموزی- کلاسیک) ارائه خدمات حمایتی به زندانیان موجود، آزاد شده و خانواده های آنها ارائه خدمات قضایی به زندانیان اشتغال زندانیان مبادله زندانیان ملاقات زندانیان با خانواده پذیرش و نگهداری فیزیکی یا مراقبت الکترونیکی زندانیان

ادامه مطلب »