اخبار کوتاه

اعلانات

فهرست خدمات اداره کل زندانهای استان قزوین

آموزش زندانیان (حرفه آموزی- کلاسیک) ارائه خدمات حمایتی به زندانیان موجود، آزاد شده و خانواده های آنها ارائه خدمات قضایی به زندانیان اشتغال زندانیان مبادله زندانیان ملاقات زندانیان با خانواده پذیرش و نگهداری فیزیکی یا مراقبت الکترونیکی زندانیان

ادامه مطلب »