اخبار کوتاه

آخرین اخبار

خدمات مشاوره ای وروان درمانی از اولویتهای برنامه های اجرایی در زندان بوئین زهرا می باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان قزوین رئیس زندان شهرستان بوئين زهرا درجمع روان شناسان اين مركزگفت: در اجرای برنامه های تربيتي ودرماني در زندان بوئین زهرا خدمات مشاوره ای در اولویت برنامه ها قراردارد.

ادامه مطلب »