اخبار کوتاه

گزارش

کمک یک میلیارد و سیصد میلیونی انجمن به خانواده های تحت پوشش در یک ماه گذشته

در جلسه هئیت مدیره انجمن حمایت از زندانیان اصفهان با بررسی گزارش عملکرد این انجمن به مناسبت بازگشایی مدارس بیش از یک میلیارد و سیصد و هشت میلیون ریال بصورت نقدی و غیر نقدی به خانواده های تحت پوشش کمک شده است. به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان اصفهان،جلسه هئیت مدیره انجمن حمایت اززندانیان اصفهان به ریاست رحیمی ...

ادامه مطلب »