اخبار کوتاه

اهم اخبار

مدیرکل امورکتابخانه های استان قزوین: محیط فرهنگی زندان عالی،تعامل همکاران سازنده وخدمت رسانی به زندانیان بانیت خیرخواهانه می باشد

مدیرکل امور کتابخانه های استان قزوین در جریان بازدیداز زندان مرکزی گفت:محیط فرهنگی زندان عالی،تعامل همکاران سازنده،مثبت وخدمت رسانی بانیت خیرخواهانه می باشد.

ادامه مطلب »