اخبار کوتاه

اهم اخبار

رئيس كل دادگستري استان قزوين:اصلاح مجرم گاه در مجازات و گاه در تخفيف مجازات و آزادي است

رئيس كل دادگستري استان قزوين گفت: ما در قانون ظرفيت هاي بسيار خوبي داريم، چرا نبايد از امكاناتي كه قانونگذار قرار داده، استفاده نكنيم، نگاه ما نبايد فقط نگاه مجازاتي باشد، هدف ما قضات بايد اصلاح مجرم باشد و اصلاح مجرم گاه در مجازات، گاه در تخفيف مجازات و گاه در آزادي با نظارت است.

ادامه مطلب »