اخبار کوتاه

اهم اخبار

بسيج همه امكانات،تجهيزات ومنابع انساني درخدمت اصلاح مجرمين

مديركل زندانهاي استان قزوين بابیان اینکه با اجرای برنامه‌های متنوع آموزشی،علمی و فرهنگی گام مؤثري دراصلاح نفوس بخطا رفته برداشته شده است،اعلام کرد:بسیج همه امکانات،تجهیزات ومنابع انسانی درخدمت اصلاح مجرمين است.

ادامه مطلب »