اخبار کوتاه

اخبار اصلی

بازدید سر زده مدیر کل زندان های استان قزوین از زندان شهرستان بوئین زهرا

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان قزوین؛محمدعلی محمدی به همراه معاون اداری و مالی در بازدید سرزده از زندان شهرستان بوئین زهرا، در جریان فعالیتها و اقدامات  تمامی واحدها و قسمتهای مختلف این زندان قرار گرفت.

ادامه مطلب »