اخبار کوتاه

اخبار اصلی

مدیرکل زندانهای استان قزوین: ارتقاء خدمات رفاهی برای ایجاد انگیزه در کارکنان زندانها ضروری است

  مدیر کل زندانهای استان قزوین اظهار داشت: ارتقاء خدمات رفاهی برای ایجاد انگیزه در کارکنان زندانها ضروری است و یکی از مهمترین راهبردهای افزایش بهره بری و کارآمدی منابع انسانی خواهدبود.

ادامه مطلب »

امام جمعه و نماینده ولی فقیه شهرستان بوئین زهرا:اصلاح مددجویان باید در راستای تربیت اسلامی باشد

امام جمعه و نماینده ولی فقیه شهرستان بوئین زهرا در دیدار با مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندانهای کشور و مدیرکل زندانهای استان قزوین گفت : تربیت و بازپروری مددجویان باید برگرفته و در راستای تربیت و اخلاق اسلامی باشد .

ادامه مطلب »

مدیرکل فرهنگی وتربیتی سازمان زندانهای کشور : مددجویان از بدو ورود به زندان باشرکت در برنامه های فرهنگی در مسیر اصلاح و تربیت قرار گیرند

مدیرکل فرهنگی وتربیتی سازمان زندانهای کشور گفت: مددجویان از بدو ورود به زندان با شرکت در برنامه های فرهنگی ، در  مسیر اصلاح و تربیت قرار گیرند.

ادامه مطلب »