اخبار کوتاه

آرشیو نویسنده : روابط عمومی

(NA) انجمن معتادان گمنام ساختار، اصول و قواعد حاكم بر آن

گرد آورندگان: محسن افلاك قزويني – مهدی پیرویسی مقدمه سلام، سلامی به گرمی روزهای گرم تیر و مرداد، روشنایی خورشید، طراوت برگ گل و سرسبزی بهار. سلامی به گرمی دستهای شما در هنگام خواندن دعای آرامش، از اینکه مورد لطف و نوازش خداوند قرار می گیرید از آن هنگام که با توجه به زیرکی بیماری، همه افراد روی لبه تیغ ...

ادامه مطلب »

استفاده از ظرفیت رأی باز درجهت کاهش جمعیت کیفری زندانها

رئیس دادگستری شهرستان تاکستان گفت :با استفاده ازماده ۵ قانون جدید محکومیتهای مالی، زندانیان حوزه قضایی تاکستان  که درخواست آنان از سوی شورای طبقه زندانها تأیید گردد باشرایط مساعد قضایی رأی باز خواهند شد.  

ادامه مطلب »