اخبار کوتاه

آرشیو نویسنده : روابط عمومی

تأکیدمدیرکل زندانهای استان قزوین بر: توسعه حمایت های مادی ومعنوی به خانواده زندانیان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان قزوین:حمیدرضافراست طلب به مناسبت روز نسیم مهر و حمایت از خانواده زندانیان گفت:عدم توجه به خانواده هاي زندانیان نیازمندی که متحمل حبس هستند ، از مهم ترين آسيب هایي است كه مي تواند تمام ابعاد زندگي آنها را تحت تاثير قرار دهد.

ادامه مطلب »