اخبار کوتاه

آرشیو نویسنده : روابط عمومی

کسب سه عنوان برتر توسط مددجویان زندانهای استان قزوین درسومین دوره مسابقات کشتی پهلوانی و ورزش زورخانه ‌ای زندانیان کشور

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان قزوین:مددجویان زندانهای استان قزوین در سومین دوره از مسابقات کشتی پهلوانی و زورخانه ای مددجویان زندانهای سراسر کشور موفق به کسب سه عنوان برتر گردیدند.

ادامه مطلب »