اخبار کوتاه

آرشیو نویسنده : روابط عمومی

خشونت درخانواده وجرم

—    گردآورنده : شهریار مهرگانفرد جیرنده — —    مقدمه كلمه فارسی “خشونت” از لحاظ لغوی معادل كلمه “Violence”  است كه از ريشه لاتين “Vis”به معنای زور و نيرو مشتق شده است. و ناظر بر مفهوم ايجاد محدوديت و نظارت برفردی ديگر است. خشونت مفهومی متغير است و با توجه به زمان، مكان،  شرايط وروابط تغيير می كند . خشونت در ...

ادامه مطلب »

بررسی علل فرار نوجوانان

گردآورنده : مهدی حقی پاکدهی مقدمه همه روزه شاهد درج عكسهايي از كودكان و نوجوانان در جرايد رسمي كشور هستيم كه بدون اطلاع والدين، خانه و كاشانة خود را ترك نموده و به ديگر سخن اقدام به فرار از خانه نموده‌اند و چشمان مضطرب خانواده‌اي را بي‌صبرانه در انتظار بازگشت خويش به دور انداخته‌اند. البته اين تنها بخش كوچكي از ...

ادامه مطلب »

بررسی عوامل موثربر بهبود عدالت پرداخت حقوق و دستمزد در دستگاههای اجرایی با توجه به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

بررسی عوامل موثربر بهبود عدالت پرداخت حقوق و دستمزد در دستگاههای اجرایی با توجه به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (مورد مطالعه اداره کل زندانهای استان قزوین) نگارنده: حسن نورمحمدی چکیده سازمان ها با طراحى مناسب نظام عدالت در  پرداخت حقوق و دستمزد، مى خواهند به جذب و حفظ نيروى انسانى شايسته و افزايش انگيزه كارى آنها بپردازند. براى ...

ادامه مطلب »