اخبار کوتاه

آرشیو نویسنده : روابط عمومی

بازدید سر زده مدیر کل زندان های استان قزوین از زندان شهرستان بوئین زهرا

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان قزوین؛محمدعلی محمدی به همراه معاون اداری و مالی در بازدید سرزده از زندان شهرستان بوئین زهرا، در جریان فعالیتها و اقدامات  تمامی واحدها و قسمتهای مختلف این زندان قرار گرفت.

ادامه مطلب »