اخبار کوتاه

هرتربيتي كه خميرمايه ديني نداشته باشد بي اثر و بي دوام خواهد بود

معاون سلامت،اصلاح وتربيت زندانهاي استان قزوين عنوان كرد: هرتربيتي كه خميرمايه ديني نداشته باشد ناقص وبي دوام است.به گزارش روابط عمومي اداره كل زندانهاي استان قزوين:حسن نورمحمدي در جلسه شوراي فرهنگي زندانهاي استان اظهارداشت:آنچه كه مي تواند رفتاررا ثبات ببخشد اعتقاد وايمان است كه درناخودآگاه ضمير افرادمي تواند نهادينه شده وعمق وجود آنها راجهت دهد. شکي نيست که بسط و گسترش تربيت ديني يکي از اركان مهم نظام اصلاح وتربيت در زندانهاست و در همين راستا، تحولي بزرگ در نظام آموزش زندانيان در سالهاي اخير ايجاد شده تا روند بازپروري آنها اثرگذار وبادوام باشد.
وي بااشاره به اينكه نگرشها به نظام تربيتي مي بايست در همه ابعاد مي بايست فراگير،جامع وعموميت داشته باشد افزود:نظام تربيتي بويژه تربيت ديني نبايد به مكان وزمان خاصي محدود باشد. تربيت ديني بايد در همه حال حتي در زندانهاهمراه با  ساير فعاليت هاي آموزشي و بازپرورانه مورد توجه قرار گيرد.
نورمحمدي درادامه بر اهميت آموزش زندانيان تأكيدكرد وگفت: آموزش بامحورهاي ديني ضمن جلوگيري ازياس ونااميدي توان زندانيان را براي رویارویی منطقي با مسائل و مشکلات افزايش داده،به نحوی که به سازگاري شخصیت آنها درمواجهه با مسائل مختلف كمك نمايد.
معاون سلامت،اصلاح وتربيت زندانهاي استان تصريح كرد:نظام آموزشی که نتواند فرد را توانا و به نیروی درونش متکی کند تا برای حل مشکلات بسمت بزه وجرم روي نياورد ، عمدتاً نظامي است كه فاقد خميرمايه ديني وتربيتي مي باشد.اساسا تربيت ديني برپايه خودسازي بنا نهاده شده است.
وي بيان داشت:هدف آموزش هاي ديني بايد به رشد فکری مخاطبين منتهي شده تا بتواند باتجزيه وتحليل ،مسيردرست زندگي را انتخاب كند.امروز بسياري از كساني كه متحمل حبس هستند صرفا وبدون درنظر گرفتن معيارهاوارزشهاي حاكم بر جامعه براي پيشرفت خود تلاش نموده اند.فقدان آموزش و تربیت صحیح و مؤثر می‌تواند عاملی باشد تا فرد بسمت كجرويهاي اجتماعي گرايش يابد. آموزش باپرورش تواما مي توانند به تعالي افراد منجر گردندوقطعا عدم حضور يكي مي تواند باعث ايجادآسيب در رفتارها وشخصيت فرد گردد.‌
نورمحمدي عمده رفتارها و چارچوب شخصیتی زندانيان را در محیط زندان آرام وبانشاط معنوي ذكر كرد وبيان داشت:در برنامه هاي تربيتي ، زندانيان مهارت‌های زندگی را مي آموزند و با مسائل مختلف كاربردي آشنا مي شوند.مي آموزند چگونه بايد اظهار نظر کنند و به نظرات دیگران احترام بگذارند و بیاموزند که بیش از حد بر نظر غلط خود اصرار نداشته باشند.اين دسته ازآموزش گيرندگان وقتی وارد جامعه می‌شوند از استعدادهای برقراری رابطه مناسب با دیگران برخوردار می‌شوند. به حل منطقي مساله‌های زندگي رغبت نشان می‌دهند و مسئولیت‌پذیر مي گردند.
وي عمده علت بزهکاری‌ها وجرائم را،عدم تربیت صحیح ذكر كرد و خاطر نشان ساخت:آموزش نقش تعیین‌کننده‌ای در تعيين سبك زندگي افراد ايفامي كند ولي هرگز بدون درنظر گرفتن پرورش نمی‌توان موفق به اصلاح شده و آسيب ها را به حداقل ممکن برسانیم.اين دو همانند دوبال براي پروازند.
نورمحمدي تأكيدكرد:زندانيان با استفاده از آموزش ها و ابزار تربيت ديني بايد احساس مسئولیت در برابر جامعه، نظم اجتماعی، کوشا بودن، اتکا به نفس واحترام به حقوق ديگران، را بياموزند به نحوی که در رفتار آنها نهادینه شود.‌
معاون سلامت،اصلاح وتربيت زندانهاي استان قزوين درپايان سخنانش بيان داشت:برای رسیدن به اهداف عاليه تربيتي بايد  به کیفیت آموزش و بعد تربیت ديني زندانيان بر اساس مراحل وزمانبندي خاص آنها توجه شود تا آنهابا کسب مهارتهاي لازم، و تقویت اعتقادات دینی،فرهنگی وتربیتی خود، مسير زندگيشان را تغيير دهند.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*