اخبار کوتاه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات نوبت اول

اداره کل زندانهای استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات؛ امور حمل و نقل، طبخ و توزیع غذا و امور سلامت زندانیان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۵ /۱۲/۹۵ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۲ روز چهارشنبه تاریخ  ۱۱/۱۲/۹۵ می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴ روز دوشنبه تاریخ ۲۳/۱۲/۹۵ می باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه تاریخ ۲۵/۱۲/۹۵

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف، آدرس: قزوین- بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی- بلوار پرستار اداره کل زندانهای استان قزوین. تلفن ۰۲۸۳۳۶۷۳۹۰۴

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ و دفتر ثبت نام ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸

  • ضمناً اطلاعات مناقصه فوق در پایگاه ملی مناقصات درج گردیده است.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*