اخبار کوتاه

صدور رای آزادی مشروط برای ۱۱ نفر از زندانیان بوئین زهرا

رئيس زندان شهرستان بوئين زهرا از صدور رای آزادی مشروط برای ۱۱ نفر از زندانیان اين شهرستان خبرداد.به گزارش روابط عمومي اداره كل زندانهاي استان قزوين:ابوالفضل حسيني مرادآبادي بااعلام اين خبرگفت:رای آزادی مشروط برای ۱۱ نفر از زندانیان توسط محاكم قضايي شال صادر شده است .
وي اظهارداشت:مهمترین سیاست محاكم قضايي کاهش جمعیت کیفری وایجادتسهیلات لازم برای زندانیانی که جرائم کم خطردارندمی باشد. به همین منظورزندانیانی که درنظام بازپروری زندان حضورفعال دارندمی توانند دراولویت برخورداری ازتمهیدات وتاسیسات قانونی قرارگیرند.
حسيني مرادآبادي بااهميت برشمردن سياست کاهش جمعیت کیفری زندان افزود:دستورالعمل ساماندهی زندانیان وکاهش جمعیت کیفری زندانها باتعامل مناسب مراجع قضایی تحقق خواهدیافت.حضورقضات درزندانهاموجب آگاهی ازوضعیت قضایی وسلامت شخصیت ورفتارزندانیان خواهدشدکه این امرتصمیم گیری درخصوص استفاده زندانیان ازتاسیسات حقوقی چون تخفیف مجازات و آزادی مشروط استفاده نماید.
رئيس زندان شهرستان بوئين زهرا درپايان تصريح كرد:براي اين تعداد محكومين حوزه قضایی شال باتوجه به حسن رفتاروتغییرمنش وشخصیت آنان درزندان ، رای آزادی مشروط صادرواز زندان آزادگردیدند.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*