اخبار کوتاه

حفظ منزلت انسانی درسایه سلامت روان

رئیس اردوگاه کاردرمانی آراسنج قزوين گفت:حفظ منزلت انسانی درسایه سلامت روان محقق می گردد.به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان قزوین: سيدمحمد ابراهیمی درحاشيه ديدار باروان شناسان ومددكاران اجتماعي به اهمیت موضوع  بهداشت روان وارتباط آن با زندان وزندانبانی اشاره كرد واظهارداشت: فعالیت های مستمر حوزه بهداشت روان از ضروريات نظام زندانباني بارويكرد اصلاح وتربيت است.
وي افزود: درصورت محقق شدن سلامت روان است که میتوان ارزش ها ومنزلت انسانی راانتظارداشت،لذا کاهش آسیب به هرنحوی ودرهرحیطه ای می تواندمارا به سلامت روان نزدیک ترنماید.
ابراهیمی اضافه کرد: درحوزه زندان ،سلامت روان به دودسته کلی تقسیم می گرددکه شامل سلامت روان کارکنان وسلامت روان مددجویان می باشدواین درتعامل و متناظرباهم قراردارندودرصورت محقق شدن هردو است که می توان ازایجادسلامت روان درزندان سخن گفت.
رئیس اردوگاه كاردرماني گفت : برنامه های بهداشت روان درزندان طیف وسیعی ازموضوعات وفعالیت ها راشامل می گرددکه فراخور اولویت ها ونیازهای سازمانی می توان به آن پرداخت.لذا مجموعه فعالیتهای قرآنی ، ورزشی،فرهنگی، هنری،و…. ونیزنهادهای حمایت اززندانیان وحل مشکلات قضائی مددجویان بخشي ازاهم آنها می باشدکه مدون گردیده وطبق سرفصل های سازمان به آن توجه می شود.
ابراهيمي اظهارداشت : سلامت روان همکاران موضوع برجسته وکم تر دیده شده ای است كه نیازمند خلاقیت ،برنامه وحمایت می باشدوبا توجه به کارخطیرزندانبانی باید عملا آسیبهای ناشی ازاین شغل دیده ودرکاهش آن کوشید.
وي خواستار فعاليت مستمر براي ارتقاء سلامت روان زندانیان وزندانبانان شد واستفاده ازامکانات حداقلی موجوددراین راستا را بهترازعدم توجه به موضوعات سلامت روان دانست وبر تدوین برنامه ای منظم درقالب های یادشده تأكيدكرد.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*