اخبار کوتاه

تأکید مدیرکل زندانهای استان قزوین بر: نقش فرهنگ، دین و باورهای مذهبی بر تقویت سلامت روان جامعه

مدیرکل زندانهای استان قزوین بر نقش فرهنگ، دین وباورهای مذهبی برای تقویت سلامت روان جامعه تأکیدکرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان قزوین:حمیدرضافراست طلب درحاشیه بازدید از زندان مرکزی ودیدار با کارکنان فرهنگی این مرکز اظهارداشت: سلامت رواني يکي از ويژگي هاي انسان سالم است.بنابراين علاوه بر حفظ سلامت جسماني، توجه ويژه به فراهم کردن محيطي آرام جهت حفظ آرامش دروني و سلامت رواني افراد ضرورتی انکارناپذیر است.

وی تاثير دين و باورهاي ديني را در سلامت فرد و جامعه بسيار پراهميت توصیف کرد و افزود:فرهنگ،دين وباورهای مذهبی با مکانيسم هاي گوناگون موجب سلامت رواني فرد و جامعه مي شود.بررسی های صورت گرفته حاکي از آن است که مي توان در گرو اعتقادات و باورهای درست دینی به يک آرامش رواني دست يافت.

مدیرکل زندانهای استان قزوین بااشاره به سوره مبارکه فتح ،وجود اميد، انگيزه و مثبت نگري در دين و تبيين و تعريف معقول از رنج، درد و محروميت را نمونه هايي از سلامت رواني ناشي از ایمان برشمرد وگفت: يكي از عوامل ايجاد آرامش  ،داشتن  ايمان به خدا مي باشد.بدون ايمان در دین وباورهای مذهبی ، آرامش روحي و رواني وجود ندارد. هنگامي که انسان دردمند و تنها، نااميد از ديگران در کاهش دردها ومشکلات خود راهي به جايي نمي يابد، ياري جستن از ايمان و باور ديني تنها راه نجات از اضطراب،تنش ها ،فشارها و دردهاي جانکاه می باشد.

فراست طلب در ادامه سخنان خودخاطرنشان کرد:نگاه ویژه به مقوله فرهنگ معنوی برای ایجاد سلامت روانی زندانیان محبوس در بند يکي از مهمترين مسائل اساسي درنظام زندانبانی کشور است .ارتقاي سلامت کسانی که بعلت آسیب های وارده برآنها  بايد از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گيرد.

وی تأکید داشت:امروزه بيش از هر زمان ديگر نيازمند تفکر و انديشه در باب تأثيرگذاري تقيّدات ديني بر تمامي امور انساني به ويژه مسايل روحي وروانی هستيم. فردی که درجامعه دچار آسیب وانحراف شده است،  باید با ایجاد باورهای درست مذهبی حوادث زندگي خود را به عوامل درونی مانند گرايش هاي شخصي، عدم توانمندي يا کوشش دروني نسبت دهد نه عوامل بيروني چون شانس، سرنوشت، قضا و قدر و ديگر نيروهاي بيروني . تنها دراین صورت است که می توان شيوه هاى منطقی مقابله  با کجروی ها را ،با ایجاد توانايى هاى شناختى و رفتارى در افراد بوجودآورد.

این مقام مسؤل در پایان سخنان خود خطاب به مسؤلین فرهنگی باتأکید برتوسعه برنامه های فرهنگی ودینی اذعان داشت:دين مى تواند سبک زندگی انسانها را تغییر دهد. بنابراين، دين به زندگی انسان معني مى بخشد.  دين مجموعه اى از هنجارهاى اجتماعى مثبت است كه اطاعت از آن موجب تأييد، پشتيبانى و پذيرش از سوى ديگران مى شود.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*