اخبار کوتاه

بازپروری مددجویان با توجه به پرونده شخصیتی آنان صورت مي پذیرد

رئیس اردوگاه كاردرماني قزوين گفت: بازپروری مددجویان با توجه به پرونده شخصیتی آنان باید صورت مي پذیرد.به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان قزوین:سید محمد ابراهیمی دردیدار با روان شناسان ومددكاران اجتماعي این مرکز بیان داشت:برنامه های اجرایی اصلاح وتربیت وبازپروری مددجویان باید برابر وهماهنگ با پرونده شخصیتی آنان صورت پذیرد.
وي اظهارداشت:مشاورین،روانشناسان ومددکاران زندان باید در بدو ورود فرد به زندان پرونده شخصیتی وی را تکمیل کرده وبا هماهنگی سایرواحدها برای بازپروری واصلاح وتربیت وی برنامه ریزی دقیقی صورت پذیرد.
وی در ادامه بیان کرد:باتوجه به شناخت قابلیتهای فردی اعم از سطح علمی، ورزشی وشغلی فرد مددجومیتوان برنامه ریزی لازم را در جهت اصلاح وتربیت وی انجام داده ودر زمینه هایی که وی مستعد است به کارگیری کرد.
رئيس اردوگاه كاردرماني قزوين افزود:بسیاری از این افراد درخارج از زندان ودوران آزادی دارای استعدادها وکارایی های کارآمدی بوده اند که باتوجه به زمینه های فرهنگی واجتماعی از آن بهره برداری منفی شده ویا هدفمند نبوده است.
وی درپایان به مسئولین فرهنگی ، اشتغال وحرفه آموزی ومشاوران خاطرنشان کرد که تاحدامکان ازتمامی نکات پرونده شخصیتی مددجومطلع باشند وهماهنگ با آن برای مددجویان برنامه ریزی کرده و وی رابه جهت صحیح هدایت نمایند.bc17c7bcc5a3334d87ef905c1d23d259

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*