اخبار کوتاه

امنیت در گرو رعایت قوانین ومقررات اجتماعی است

مدیرکل زندانهای استان قزوین اظهارداشت:امنیت در گرو رعایت قوانین ومقررات اجتماعی است.به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان قزوین؛محمدعلی محمدی درحاشیه دیدار بافرماندهان انتظامی استان گفت:امنیت مهمترین فاکتور زندگی سالم در جامعه بوده و در تمامی دستاوردها وپیشرفتهای اجتماعی،رد پای امنیت به وضوح مشاهده می گردد.
وی با اشاره اینکه یکی از مهمترین وظایف و کارکردهای مشترک نیروی انتظامی وزندان تأمین امنیت اجتماعی است افزود: تهدید وبروز بسیاری از مشکلات وآسیب های اجتماعی، ناشی از عدم توجه کافی به این مقوله پیچیده است.لذا مقوله امنیت درنظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار حائز اهمیت بوده و یکی از مهمترین دغد دغه های دستگاههای حاکمیتی وامنیتی می باشد .
مدیرکل زندانهای استان قزوین به نقش امنیت در زندانها اشاره داشت وتصریح کرد:حفظ وتأمین امنیت بعنوان مهمترین مقوله برای کاهش فشار و تنش در زندان مطرح است و بیشترین هزینه ونیروی انسانی صرف تأمین امنیت وحفاظت فیزیکی زندانها
می گردد،تا از انتشار هرگونه آسیبهای احتمالی جلوگیری شود.از اینرو سازمان زندانها در همه ابعاد امنیتی ، تکلیفی خطیر و ارزشمند بر عهده داشته و سیاست گذاری، برنامه ریزی و اقدامات هوشمندانه ای در این زمینه انجام داده است.
محمدی طرح های امنیتی در زندانها راجامع توصیف کردوافزود:اثرگذاری برنامه ها وفعالیتهای اصلاح وتربیتی نشان از کارآمدی طرحها واقدامات امنیتی در زندانها دارد.
وی همچنین خاطرنشان کرد:رعایت قوانین ومقررات اساس کار در زندان است وهرجا که این مقررات نادیده گرفته شود،زندان و زندانی متحمل آسیب خواهدشد.
وی در پایان سخنان خود برمشارکت وهمکاری انتظامی استان تأکید داشت و ابراز امیدواری کرد:با توسعه روابط وهمکاریهای بیشتر زمینه ساز ارتقاء امنیت در همه اشکال آن در زندان هاباشیم.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*